šūvis

šūvis
šūvis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vienas iššovimas iš ginklo. atitikmenys: angl. discharge; shot rus. выстрел

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • suvis — sùvis, suvi̇̀s prv. Brólis sùvis, suvi̇̀s kitóks žmogùs po tõs keliõnės pasidãrė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suvis — sùvis, suvi̇̀s prv. Brólis sùvis, suvi̇̀s kitóks žmogùs po tõs keliõnės pasidãrė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (minos, granatos, kulkos) išsviedimas iš pabūklo, minosvaidžio, granatsvaidžio, šaulių ginklo vamzdžio; sviedžiamąją jėgą sukuria suslėgtos parako dujos, atsiradusios sprogstant (degant) šaunamajam… …   Artilerijos terminų žodynas

  • šūvis — šū̃vis sm. (2) K, Š, Rtr, KŽ 1. R, MŽ, LL296 iššovimas, šovimo garsas: Šautuvo, pistoleto, patrankos šū̃vis DŽ1. Kilpinio šūvis N. Garbės, sveikinamasis šū̃vis NdŽ. Jis paukštį nušovė šūviu lake, t. y. belekantį J. Šūviai rikošetu sp. Nugriaudėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvis — sùvis adv. Š, DŽ, NdŽ, KŽ, suvìs NdŽ, KŽ, DūnŽ; Rtr žr. su visu: Sukiuręs – sùvis silpnas, ligotas JII139. Stogas suvìs prakiuręs Šk. Tep nusigyvenę, kad sùvis nieko neturi Dkš. Mažai sùvis lijo Lb. Sùvis negaliu valgyt riebulų Šlčn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šūvis — šū̃vis dkt. Šáutuvo, pistolèto, patránkos šū̃vis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsitiktinis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paleistas be komandos (įsakymo) netyčinis šūvis. Toks šūvis gali turėti neigiamų (kartais ir nepataisomų) padarinių, pvz., netyčia paleistas šūvis iš šaulių ginklo sužeidžia arba nukauna žmogų. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • bandomasis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvis ginklo taiklumui ar kt. charakteristikoms nustatyti. Tai t. p. gali būti šūviai bandant ginklą arba šaudmenis. atitikmenys: angl. proof shot rus. пробный выстрел …   Artilerijos terminų žodynas

  • beliepsnis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvis, kurio metu iš vamzdžio pliūpteli daug mažiau liepsnos, negu tai būna paprasto šūvio metu. Didelio ir vidutinio kalibro pabūkluose tai pasiekiama į šaunamąjį užtaisą pridėjus liepsną slopinančių priedų… …   Artilerijos terminų žodynas

  • delstinis šūvis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šūvis, kai šaunamasis užtaisas dega lėčiau negu normaliomis (standartinėmis) sąlygomis. Dėl sudrėkusio parako, sugedusių padegamųjų įtaisų ir kt. priežasčių gali degti iki kelių minučių. Per anksti atsklęsta… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”